https://www.randstad.beterug-aan-het-werk-na-ziekte
https://www.randstad.beterug-aan-het-werk-na-ziekte

'When you are ill, work is not high on your list of priorities. When you are forced to stay at home for a long time it keeps tumbling down this list. The threshold for returning to work seems to keep growing', says Katrien Kerckhove, HR manager at Randstad Group.

'returning to work is like a first day at school'

'By keeping regular contact you do not need to break all ties with your employer, of course with all due respect for your recovery process and medical confidentiality. During a prior evaluation meeting discuss what you can and want to do when you return. There should be no taboos.

Having an illness makes you more mindful, and it can change you: talk about how you feel. Join your employer in looking for a good solution, to suit your abilities and ambitions. Don't be disillusioned. An illness may also mean ending the partnership.

After a long absence you return to work as if it is a first day at school, with all the fears and uncertainty. It is certain that much will have changed. Take the time to settle back in and sit regularly with your manager to check that everything is going in the right direction, both for you and for the employer. Again, there should be no taboos.

quote icon

Als je ziek bent, is werken iets ver van je bed. Als je langdurig thuis moet blijven, wordt die afstand elke dag groter. De drempel om terug te keren lijkt steeds hoger te worden, zegt Katrien Kerckhove, hr-manager van Randstad.

Met regelmatige contacten hoef je de band met je werkgever niet volledig door te knippen, uiteraard met alle respect voor je genezingsproces en voor het medisch beroepsgeheim. Tijdens een voorafgaand evaluatiegesprek bekijk je wat je kunt en wilt doen bij je terugkeer. Niets mag hierbij taboe zijn. Een ziekte maakt je bewuster, kan je veranderen: benoem wat je voelt. Zoek samen met je werkgever naar een goede oplossing, op maat van je mogelijkheden en ambities. Draai jezelf geen rad voor de ogen. Een ziekte kan ook het einde van de samenwerking betekenen. 

quote icon

Na een langdurige afwezigheid kom je terug op de werkvloer alsof het een eerste schooldag is, met alle angsten en onzekerheden van dien.

Ongetwijfeld is er veel veranderd. Neem de tijd om je in te werken en zit geregeld samen met je manager om te zien of alles de gewenste richting uitgaat, voor jou en voor je werkgever. Ga ook hier geen taboes uit de weg.