Afdelingshoofd gebouwen

31-8-2018 heverlee
job description

Taken:
1. leiding geven aan de medewerker van de afdeling gebouwen.
* functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met de diensthoofden van de afdeling
* aansturen en motiveren van de diensthoofden van de afdeling om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling
* diensthoofden en medewerkers begeleiden en coachen
2. plannen, organiseren en coördineren van de werkzaamheden binnen de afdeling
* formuleren, in overleg met de clustermanager, van een duidelijke visie op de werking van de eigen afdeling en opmaken van lange- en korte termijnplannen met de directe medewerkers van de afdeling
* fungeert als aanspreekpunt voor de afdeling voor alle interne klanten (dit geldt voor alle aanvragen met uitzondering van schade meldingen en herstellingen). Verdeelt de opdrachten in functie van deskundigheid en bewaakt hierbij de visie van de afdeling
* coördineren van de werkzaamheden tussen verschillende diensten binnen de afdeling
* controle op de informatiedoorstroming binnen de afdeling
* personeelsbehoeften en besteding van het budget van de afdeling opvolgen in overleg met de clustermanager
* extra aandacht besteden en opvolging geven aan grote/moeilijke/belangrijke dossiers binnen de afdeling
3. bewaken van de kwaliteit
* Waken over de efficiënte en effectieve vertaling van het strategisch beleid in operationele doelstellingen voor het gebouwenpatrimonium.
* beschrijven, opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de afsprakennota's en procedures teneinde de kwaliteit ervan te verbeteren
* evalueren van de tevredenheid bij de interne en externe klanten en bouwen aan een klantgerichte dienstverlening binnen de afdeling
* zorgen voor de beschrijving en optimalisatie van procedures en/of processen
* voorstellen doen ter verbetering van de werking van de afdeling
* de correcte toepassing van de reglementen, procedures en normen bewaken
* afstemmen van de eigen processen op de andere processen binnen de organisatie

your contribution

Functievereisten:
- Je bent in het bezit van een master diploma
- Je hebt kennis over algemene managmenttechnieken
- Kennis over de werking van stad en OCMW is een pluspunt
- Je hebt kennis van PC-toepassingen zoals MS-office, ...
- Je hebt kennis over de regelgeving volgens vakgebied (stedenbouw, milieuwetgeving, veiligheid, ...)
- Je hebt vakkennis van bouwkunde, HVAC en facility management.

what do we offer?


Aanbod:
Een uitdagende job met verloning op niveau A.
Je werkt in een glijdend uurrooster (tussen 6-22u)
Een job met maximale aanstelling van 18 maanden, maar met de mogelijkheid om een selectieprocedure te volgen voor een blijvende aanstelling.

summary
function
technical employee (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Dienstensector
reference
DUORS-929413
your Randstad contact
Kimberly & Sarah
sint-niklaas_643@randstad.be 03-778 71 80 of sint-niklaas_643@randstad.be
03-778 71 80 of sint-niklaas_643@randstad.be

office info
Sint-Niklaas Houtbriel
Houtbriel 32
9100 SINT-NIKLAAS
003237778656
003237778656