Design Engineer Bodemsanering/Assainissement du sol

7-9-2018 sint gillis
company profile

De unit waarin je werkt is verantwoordelijk voor het grondonderzoek en de geologische studies, het ontwerp van hydraulische, geotechnische, beton- en staalconstructies, saneringen, grondwerken en de milieutechnische aspecten van de werken, brandveiligheid van de ontworpen infrastructuur.

Binnen de cel “Soil remediation and earthworks”, bestaande uit een team gemotiveerde en competente medewerkers, zoeken we een studie ingenieur/geoloog bodemsanering die rapporteert aan de Manager.

job description

Onze klant realiseert grootschalige spoorwegprojecten met het oog op duurzame mobiliteit: HST, GEN rond Brussel, ontsluiting Antwerpse haven en luchthaven, ... Deze projecten duren gemiddeld 5 tot 10 jaar en worden zowel in België als internationaal naar waarde geschat.

• Je verzorgt de coördinatie tussen de projectingenieurs en de externe bodemsaneringsdeskundige voor de opmaak van technische verslagen en onderzoeken i.h.k.v. de wetgeving m.b.t. afval
• Je verzorgt de coördinatie voor de opmaak van onderzoeken i.h.k.v.h. traceerbaarheidssysteem voor sloop- en renovatiewerken (TRACIMAT)
• Je houdt toezicht op de uitvoerbaarheid van de opgestelde rapportages
• Je verleent bijstand aan de bodemsaneringsdeskundige bij de opmaak van het technisch verslag, bodemonderzoek of bodemsaneringsproject in het kader van onteigeningen
• Je maakt het bestek op voor de bodemsaneringswerven
• Je bestudeert de geologische opbouw langsheen de trajecten
• Je organiseert het grondonderzoek en bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het grondverzet
• Je staat in voor de opmaak van de bestekken en de aanbesteding
• Je geeft technische ondersteuning bij de uitvoering van de werken
• Je volgt evoluties in wetgeving en beleid, zorgt voor de nodige informatiedoorstroming binnen het bedrijf en de omzet in een pro-actief beleid. Je verdedigt de belangen van Infrabel bij de beleidsmakers

your contribution

• Je behaalde een diploma van universitair niveau (bio-ingenieur, geologie, industrieel ingenieur ,…) met affiniteit voor milieu
• Je hebt een goede kennis van de bodemsaneringstechnieken, grondverzet, milieuwetgeving (Vlaamse, Brusselse en Waalse regelgeving) en de geologie van België
• Kennis m.b.t. geluid en trillingen is een meerwaarde
• Je hebt tenminste 5 jaar relevante ervaring in de milieusector
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans
• Je hebt een goede kennis van het MS Office pakket. Kennis van Autocad en BIM (Building Information Model) is een meerwaarde
• Je kan zowel in team werken als zelfstandig
• Je bent polyvalent en leergierig
• Je bent bereid om zowel studies op het studiebureau uit te voeren als technische controles op de werf

what do we offer?

start: ASAP
Projectopdracht van 6 maanden, verlenging is mogelijk.

summary
function
quality and environment specialist (m/f)
employment type
full time, freelance
contract type
short term contracts
reference
CXRSP-71439
your Randstad contact
Sofie Hellebaut
Sofie.Hellebaut@cx.ausy.be 09 272 65 51
09 272 65 51