Verantwoordelijke patrimonium

16-10-2018 ranst
company profile

Ten oosten van Antwerpen, op ongeveer 15 kilometer, ligt de groene, landelijke gemeente Ranst.
Ranst bestaat uit 4 deelgemeenten Broechem, Oelegem, Emblem en natuurlijk Ranst zelf.

Zoals in alle andere gemeenten wordt in Ranst uit ocmw en gemeente één organisatie gevormd.
Voor deze nieuwe organisatie zoeken we een Verantwoordelijke patrimonium.

job description

Werk je graag ten dienste van anderen?
Zorg je graag voor een goed patrimoniumbeheer?
Onderhoud, nieuwbouw, ... opnemen van een coördinerende rol?

Dan kan deze job bij de gemeente Ranst iets voor jou zijn.
Lees gerust even verder of informeer bij me via cathy_champagne@insel.be of 03 201 39 60.

De verantwoordelijke patrimonium organiseert en coördineert het onderhoud aan installaties en gebouwen van gemeente en ocmw. Hij/zij organiseert ook de investeringsprojecten voor de gebouwen in eigendom . Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake de uitbestede werken, de uitvoering van werken in eigen beheer en de administratieve opvolging.
De verantwoordelijke patrimonium staat in voor planning, uitvoering en opvolging van de werkzaamheden aan het volledige patrimonium.

Je organiseert de dienst patrimonium. Je coördineert de taken.
Je ondersteunt je collega's in hun taken binnen de dienst.
Je maakt lastenboeken op.
Je leidt coördinatievergaderingen met studiebureau's, aannemers en nutsmaatschappijen.
Je hebt oog voor duurzame technieken en energiemanagement.
Je maakt het budget op voor de projecten en onderhoudswerken.
Je adviseert beleidsverantwoordelijken, schepencollege en betrokken diensten.
Je rapporteert aan het afdelinghoofd Openbare Werken en Technische Dienst.

your contribution

Wil je solliciteren? Weet dan dat je bij aanwerving dient te voldoen aan algemene en bijzondere voorwaarden. Check je mee af?

Belgische nationaliteit hebben
Bewijs goed gedrag en zeden van maximaal 3 maanden oud kunnen voorleggen
Burgerlijke en politieke genieten bezitten
Medisch geschikt zijn
Voldoen aan de taalkennis volgens de wetten op het gebruik der talen (Nederlands)

Masterdiploma architect, industriële of ingenieurswetenschappen
2,5 jaar relevante beroepservaring
Beschikken over een rijbewijs B

Heb je andere troeven/getuigschriften/ ... contacteer ons dan zodat we kunnen verifiëren of dit binnen de voorwaarden valt.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat je succesvol kan zijn dankzij volgende vaardigheden: samenwerken, plannen en organiseren, probleemoplossend en besluitvaardig (taakgericht leiderschap), resultaatgericht/gedreven en klantgericht


what do we offer?

De gemeente Ranst biedt een aangename werkomgeving.
Deze functie volgt de verloningsschalen A1a-A3a.
Er wordt een gsm en laptop ter beschikking gesteld.
Voor wie met de fiets komt wordt er een fietsvergoeding voorzien.

summary
function
project leader (m/f)
employment type
full time
contract type
immediate permanent employments
reference
CXRSP-73253
your Randstad contact
Klaar Verreijdt
klaar.verreijdt@cx.ausy.be 032002806
032002806