Afdelingshoofd Mobiliteitsbedrijf - 6 maanden

17-10-2018 gent
job description

People person, goed in coachen en sturen van een team? Lees snel verder voor deze uitdagende functie bij Mobiliteitsbedrijf!

Je geeft leiding aan een team van medewerkers met een inhoudelijke expertise: dit op de afdeling "Ondersteuning" van het Mobiliteitsbedrijf. Je coacht en begeleidt hen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe dossiers/projecten. Je staat zelf mee in voor de uitvoering hiervan.

- Je staat in voor de goede werking van je afdeling en coördineert de activiteiten ervan. Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken binnen jouw dienst.
- Je geeft leiding aan de medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent.
- Je geeft adviezen aangaande de materies die tot jouw bevoegdheid behoren. Je doet dit op structurele en op adhoc-basis.
- Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte aanwending van de je ter beschikking gestelde financiële en andere middelen. Je werkt mee aan beargumenteerde en verantwoorde budgetvoorstellen.
- Je onderhandelt en/of bemiddelt, in overleg met jouw dienstchef, met/tussen verschillende interne en externe partners omtrent het afstemmen van uitvoeringstermijnen. Je maakt hierbij de nodige afspraken en volgt die op.
- Je neemt een signaalfunctie op waarbij je op beleidsmatig vlak de dienstchef en belanghebbenden informeert/adviseert. Je rapporteert omtrent lopende projecten en werkzaamheden en je hebt goed zicht op de verschillende aspecten ervan.
- Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van je afdeling, en dit conform het algemeen beleid van de Stad Gent
- Je kan - indien nodig - instaan voor het leiden van één of meer (dienstoverschrijdende) projecten. Het betreft projecten met een vooraf bepaald doel, een duidelijk begin- en eindpunt en met de afspraak om een plan van aanpak te ontwikkelen.

your contribution

- Je hebt leidinggevende/coachende ervaring
- Masterniveau
- People manager
- Moet mensen kunnen samenbrengen
- Je gaat efficiënt te werk
- Je bent een echte people-person

summary
function
office manager (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Openbare sector en onderwijs
reference
DUORS-1038811
your Randstad contact
Petra Ooghe, Lore Sampers & Jan-Laurens De Mey
gent_1029@randstad.be 09 268 28 88
09 268 28 88

office info
Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1127-1129
9051 SINT-DENIJS-WESTREM
003292236220
003292236220