DESKUNDIGE DIENST STEDENBOUW & RUIMTELIJKE ORDENING (Kraainem, 1 jaar, verlenging mogelijk)

7-1-2019 kraainem
job description

- Samen met de omgevingsambtenaar de aanvragen beheren (voorbereiding en afhandeling) over omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen.
- Alle taken uitvoeren in verband met de aanvragen om omgevingsvergunningen (bouw, verkaveling, attesten, overtredingen,...) en dit overeenkomstig de geldende wetgeving.
- De dossiers samenstellen ter voorbereiding van het schepencollege en de gemeenteraad.
- Projectvoorstellen bespreken samen met de burger en architect en zoeken naar een zinvol ruimtelijk antwoord voor gestelde probleemstellingen, informatie verschaffen aan de burger in verband met wetgeving en beschikbare premies.
- Vanuit de praktijk en op basis van je expertise, input leveren voor het beleid en de strategie van de dienst.
- Diverse registers bijhouden zoals o.a. plannen- en vergunningenregisters.
- De wetgeving opvolgen die verband houdt met de uit te voeren taken en andere ontwikkelingen

your contribution

- PC-vaardigheden: vlot kunnen werken met het Microsoft Office pakket.
- Een basiskennis hebben van de omgevingswetgeving en de wetgeving op stedenbouw of bereid zijn dit te verwerven na aanwerving.
- Een goed ruimtelijk inzicht hebben.
- Plannen kunnen lezen en interpreteren (bouwplannen, verkavelingsplannen, uitvoermgsplannen, bestemmingsplannen, enzovoort).
- Voldoende communicatieve vaardigheden hebben om aan het loket de burger op een cliëntgerichte wijze te bedienen.
- Eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken.
- Taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen en op de voorgeschreven manier.
- Snel en efficiënt kunnen inwerken in nieuwe materie.
- Sociaal vaardig zijn: assertief zijn, kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep.
- Flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden.
- Een bachelordiploma hebben of gelijkgesteld, bij voorkeur in de richting van bouwkunde, (landschaps)architectuur, geografie, enzovoort.

Competenties
- De volgende waarden hoog in het vaandel dragen: positief zijn, respect, innovatie en kwaliteit.
- Klantvriendelijk zijn.
- Loyaal en discreet zijn (t.o.v. werkgever, collegas en derden).
- Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid.
- Verantwoordelijkheidszin hebben.

summary
function
engineer (m/f)
employment type
full time
contract type
permanent employments after interm service
sector
Dienstensector
reference
DUORS-1047867
your Randstad contact
Laure Grauls & Kaat Meyns
hightechnics_leuven@randstad.be hightechnics_leuven@randstad.be
hightechnics_leuven@randstad.be

office info
Leuven Diestsevest
Diestsevest 14
3000 LEUVEN
003216301260
003216301260