Project ingenieur/Expert bouw

6-2-2019 dessel
company profile

De functie is verantwoordelijk voor monodisciplinaire kleine of middelgrote technische projecten binnen het eigen vakgebied en voor het geven van gespecialiseerd technisch advies en algemene technische ondersteuning met als doel de afdeling en de organisatie te ondersteunen.

job description

Ben je een specialist in constructie? Dan coacht Randstad Professionals je bij de uitbouw van je loopbaan. Wij begeleiden en selecteren professionals voor projecten of vaste functies bij topwerkgevers.

Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van technisch diepgaande (deel)projecten, installaties en apparatuur binnen constructie. Dit in samenwerking met andere medewerkers, met als doel het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen.

Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop. Je coördineert de administratieve werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot een goed einde te brengen.

Je maakt het volledige projectdossier op (lastenboeken en prijsaanvragen, selecteren van hard/software) in functie van de behoeften en het uitwerken van voorstellen aan installaties/apparatuur,… binnen je vakgebied bouwkunde, met als doel een selectie te kunnen voeren en te komen tot een optimale installatie of verwezenlijking rekeninghoudend met geldende procedures, richtlijnen en regelgeving.

Fungeren als kennisdrager, doorgeven van de installatiekennis en de technische kennis binnen de organisatie en verlenen van technisch advies binnen het eigen deelgebied aan interne en externe partijen met als doel te komen tot een hoger niveau van dienstverlening en ontwikkeling van de medewerkers.

Signaleren, analyseren en aanpakken van problemen en op zoek gaan naar oplossingen binnen het eigen vakgebied met als doel een vlotte uitvoering te bekomen of defecten aan de installaties te vermijden.

Je waakt over de technische installaties binnen het eigen werkdomein met als doel de werking ervan te waarborgen. Met interne medewerkers coördinatie van projectteams, geven van opleidingen, overdragen van kennis en deelnemen aan interne overlegmomenten. Je begeleidt, overlegt en onderhandelt met aannemers en leveranciers.

your contribution

Opleiding en ervaring
Je behaalde een hoger diploma binnen technische richting (type Burgerlijk of Industrieel ingenieur)
Je bent in het bezit van een VCA voor leidinggevenden

Technische competenties
- Je hebt een actieve kennis van Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt een passieve kennis van Frans, Engels en Duits, zowel mondeling als schriftelijk.
- Kwalificatie projectmanagement volgens PMO richtlijnen
- Kennis van de bedrijfsspecificaties binnen het vakgebied
- Kennis van KZ-instructies eigen aan het werkdomein
- Kennis van technische specificaties
- Doorgedreven kennis van conventionele bouwtechnieken
- Kennis van normen en richtlijnen

Persoonlijke competenties
Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail
Je bent planmatig sterk

what do we offer?

Project contract met marktconform loon en extra legale voordelen, tot eind 2017 met mogelijkheid tot verlenging

summary
function
engineer (m/f)
employment type
full time, freelance
contract type
long term contracts
reference
CXRSP-61483
your Randstad contact
Klaar Verreijdt
klaar.verreijdt@cx.ausy.be 032002806
032002806