Designer Telecom Services

19-2-2019 monnoyer
company profile

De telecomploeg bestaat uit 2 delen. Enerzijds zijn er de projectleiders die het telecomgedeelte van onze projecten volledig opvolgen (scope, budget, planning). Anderzijds zijn er de designers telecom die, in opdracht van de projectleider, de nodige plannen van de te realiseren installaties uitwerken

job description

Als transportnetbeheerder zijn wij actief in een wereld in volle (r)evolutie: dit merken we onder andere aan de toegenomen bezorgdheden rond de elektriciteitsbevoorrading en de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen in het hoogspanningsnet. De belangrijke uitdagingen voor ons vereisen onder andere massale investeringen in het hoogspanningsnetwerk in de komende jaren.
Om onze activiteiten in de realisatie van hoogspanningsprojecten te versterken, zijn wij specifiek op zoek naar dynamische mensen die het telecomgedeelte van deze hoogspanningsprojecten kunnen realiseren als designer-telecom.
De agent, draagt actief bij tot het definiëren, uitwerken en uitvoeren van het telecom gedeelte van de hoogspanningsprojecten (hoogspanningsposten, bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels) binnen onze groep.

Tijdens de voorstudie de PL Telecom bijstaan (opzoeken gegevens, controle as-built plannen)
Tijdens de studiefase het ontwikkelen en uitwerken van de uitvoeringsplannen.
Algemeen:
Opvolgen van je planning van je verschillende studies (prioriteiten, deadlines)
Ontwikkelen van de geleidingsschema’s (overzichtsplan van een verbinding); uitvoeringsplannen verschillende telecomkasten; kabellijsten; plan voor gestructureerde cablage
Deelnemen in de definitie en keuze van het materiaal
Bewaken en controleren van de kwaliteit van het geleverde werk, in overeenstemming met de normen, standaarden en werkmethodes
Particulariseren van de standaarden voor de concrete studie
Opvolging van de kwaliteit van de studies uitgevoerd intern en extern
Controle en opvolgen van de constructiedossiers
Tijdens de uitvoeringsfase:
De PL Telecom bijstaan voor een goede opvolging van de telecom werken on site
Mee in contact staan met de exploitant, leveranciers, aannemers en testploegen.
Tussenkomen en voorstellen van oplossingen in geval van problemen die boven komen tijdens de constructie of de commissioning-testen.
Op vraag deelnemen aan de werfvergaderingen of commissioning-testen om bijstand te verlenen ivm technische apsecten.
Tijdens de afsluitingsfase:
Mee deelnemen aan de debriefing betreffende de telecomstudies en bijstand verlenen voor de as built van de schema’s.

your contribution

Graduaat/bachelor of gelijkwaardig door ervaring in electriciteit, electronica, telecom of automatisatie
Kennis van Autocad en Microsoft office applicaties, Visio
Ervaring in telecommunicatie is een troef.
Samenwerking in team
Zelfstandig, georganiseerd en met de nodige pro-activiteit te werk gaan, nemen van verantwoordelijkheid over het te bereiken resultaat
Kwaliteitsgeörienteerd
Zin en interesse voor nieuwe technologieën in een omgeving die zich sterk ontwikkelt voor de uitdagingen van de toekomst
Vlot in contacten met zowel leveranciers als interne klanten.

what do we offer?

Een marktconforme verloning
Tal van opleidingmogelijkheden
Extra legale voordelen

summary
function
concept and/or designer (m/f)
employment type
full time, freelance
contract type
immediate permanent employments
reference
CXRSP-78774
your Randstad contact
Giel Verhelst
giel.verhelst@ausy.be 02 474 60 07
02 474 60 07