Verantwoordelijke Kinderopvang

17-5-2019 gent
job description

Voor Stad Gent zijn we op zoek naar een verantwoordelijke voor de dienst Kinderopvang.
Je zal ingezet worden tem midden juli en kan je ook inschrijven om dan kans te maken op een contract onbepaalde duur. Je werkt 80 of 100 % in glijdende uren.

Met veel enthousiasme leid en coördineer jij de dagelijkse werking van een kinderdagverblijf, peutertuin of 1 of meerdere stedelijke initiatieven voor buitenschoolse opvang(stibo)
Met een team kinderbegeleiders en huishoudhulpen bied je dagelijks opvang die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van kinderen, ouders en Kind en Gezin.

Pedagogische opdrachten lopen als een rode draad doorheen je takenpakket.Je verankert de pedagogische visie van Stad Gent in de werking van de voorzieing. Je houdt voor elk kind een dossier bij, volgt hun ontwikkeling op en bespreekt relevante zaken met de ouders en kinderbegeleiders.

Je coacht en ondersteutn jouw medewerkers in de dagelijkse begelediing van de kinderen. Tijdens piekmomenten sta je met veel plezier in voor de verzorging en de opvang.

Vanuit je expertise stimuleer je de kinderbegeleiders om creatief en op een pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen om te gaan. Je voorziet met hen een passend activiteitenaanbod.

Je bent vlot in de omgang en bent het aanspreekpunt voor ouders. Met een professionele en dynamische houding sta je in voor intakegesprekken,informatie-uitwisseling en ouderavonden. Het huishoudelijk reglement,vragen en eventuele klachten volg je nauwkeurig op.

Administratieve taken voer je nauwkeurig uit.Je werkt vlot met diverse softwarepakketten. Je staat onder meer in voor een optimale bezetting volgens het opnamebeleid en volgt aanwezigheden en betalingen nauwgezet op.

Samenwerken met partners geeft je energie.Je bouwt een netwerk uit waarin info-deling,projectwerking en vergroten in expertise in het werkveld, centraal staan. Je onderhoudt goede contacten met de scholen die aan het stibo plan aanpalen, om onder meer probleemsituaties te signaleren.

your contribution

Je beschikt over een diploma conform de richtlijnen van Kind & Gezin :
Bachelordiploma pedagogie van het jonge kind, kleuter/lager/secundair onderwijs,gezinswetenschappen,orthopedagogie,sociaal werk,toegepaste psychologie, verpleegkunde,...
(Je kan dit nakijken op de website van Kind en Gezin)

summary
function
caretaker (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Openbare sector en onderwijs
reference
DUORS-1083557
your Randstad contact
Sylvie,Hanne,Magali
medical_gent@randstad.be 09-244 78 92
09-244 78 92

office info
Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1127-1129
9051 SINT-DENIJS-WESTREM
003292236220
003292236220